Dla firm

Ubezpieczenia dla firm:

 • ubezpieczenie mienia w pełnym zakresie ryzyk
 • ubezpieczenia komunikacyjne indywidualne i flotowe
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej działalności
 • ubezpieczenia cargo (umowy generalne, ubezpieczenia jednostkowe)
 • business interruption
 • ubezpieczenia budowlano-montażowe
 • ubezpieczenia finansowe
 • gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia kredytu kupieckiego, ubezpieczenia należności eksportowych dla eksporterów towarów i usług
 • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
 • grupowe ubezpieczenia zdrowotne
 • grupowe ubezpieczenia na życie

 

firma