Oferta

Doświadczenie oraz wiedza to nasze atuty

Od 1992 do 2011 roku Pani Bogumiła przygotowywała ubezpieczenia dotyczące inwestycji realizowanych przez Mostostal-Export SA w kraju oraz za granicą, w tym:

 • osiedla w Warszawie: Naukowa, Wilga VII, Światowida, Odkryta itd.
 • osiedla w Krakowie: „ Pod Fortem”
 • biurowce FOCUS i MARS w Warszawie LUBICZ w Krakowie
 • Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy w Broniszach
 • Lubelska Giełda Rolno-Ogrodnicza w Elizówce
 • Oczyszczalnia ścieków w Kapuściskach
 • sieć marketów spożywczo przemysłowych w Rosji i na Węgrzech

Pomożemy Państwu określić zagrożenia szkodą i dobrać ubezpieczenia umożliwiające zminimalizowanie jej skutków

Oferujemy:

Ubezpieczenia dla klienta indywidualnego

 • ubezpieczenia mienia w pełnym zakresie ryzyk, w tym również pod zabezpieczenia kredytu
 • ubezpieczenia komunikacyjne
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym z włączeniem odpowiedzialności cywilnej najemcy oraz odpowiedzialności cywilnej wynajmującego
 • ubezpieczenia turystyczne
 • ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia dla firm:

 • ubezpieczenie mienia w pełnym zakresie ryzyk
 • ubezpieczenia komunikacyjne indywidualne i flotowe
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej działalności
 • ubezpieczenia cargo (umowy generalne, ubezpieczenia jednostkowe)
 • business interruption
 • ubezpieczenia budowlano-montażowe
 • ubezpieczenia finansowe
 • gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia kredytu kupieckiego, ubezpieczenia należności eksportowych dla eksporterów towarów i usług
 • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
 • grupowe ubezpieczenia zdrowotne
 • grupowe ubezpieczenia na życie

Gwarantujemy profesjonalną, sprawną obsługę i rzetelne podejście do każdego klienta. By uzyskać szczegółowe informacje na temat współpracy, prosimy o kontakt.

google logo